CAHANŞAH

dünyanın şahı, aləmin hökmdarı; Günəş; Tanrı.
CAHANSUZ
CAHİD