CAHANGİRLİK

is. Başqa ölkələri istila etməyə çalışan, bütün dünyanı tutmaq üçün göstərilən meyil və hərəkət; imperializm.
Müstəmləkə və cahangirlik arzusunda olan dövlətlər heç bir vaxt gücsüz xalqa rəhm etməyəcəklər, onun torpaqlarını zəbt edib özünü əsarət altına alacaqlar. M.İbrahimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CAHANGİRLİK cahangirlik bax işğalçılıq
  • CAHANGİRLİK fatehlik — istilaçılıq
CAHANGİR
CAHANŞÜMUL

Digər lüğətlərdə