CAMIŞÇILIQ

is. Camış yetişdirmə, camış saxlama. Camışçılıq təsərrüfatı.
CAMIŞÇI
CAMLI

Digər lüğətlərdə