CAMLI

sif. Şüşəli, vitrinli.
Artıq şəhərin iri, geniş küçələrilə gedirdik: hər zaman gözümüzün alışdığı küçələr, böyük evlər, iri camlı mağazalar… A.Şaiq.

CAMIŞÇILIQ
CAN

Digər lüğətlərdə