CİBLƏMƏ

Cibləmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CİBLƏMƏ mənimsəmə — yemə
CİBKƏSƏN
CİBLƏMƏK

Digər lüğətlərdə