CİCİ-BACI

is. dan. Bir-birinə çox yaxın olan rəfiqələr haqqında. Bu qızlar lap cicibacıdırlar.
□ Cici-bacı olmaq – bir-birilə çox yaxın olmaq, ana-bacı kimi olmaq.
CİCİ₁
CİCİ-BACILIQ

Digər lüğətlərdə