CİFTLƏŞDİRMƏK

bax cütləşdirmək.
CİFTLƏŞDİRMƏ
CİFTLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə