COŞMAQ

f.
1. Şiddətlənmək, çox güclənmək, gurlamaq, tüğyan etmək; daşmaq, kükrəmək (təbiət hadisələri haqqında). Tufan getdikcə coşur. Dəniz coşmuşdu.
– Bu çaylar coşar indi; Qaynayıb daşar indi; Gözüm dağlarda qalıb; Yar gəlib aşar indi. (Bayatı).
Kükrəsin şəlalə; Coşsun, çağlasın; Dağların ərköyün balasıdır o. N.Xəzri.
…Dəniz Ümidin xəyalları kimi coşub çaxnaşırdı. B.Bayramov.

// məc. Qızışmaq, qaynamaq, cuşa gəlmək.
…Məhəbbət coşdu, məni bürüdü, “Ruqiyyə, Ruqiyyə” dedirtdi. A.Divanbəyoğlu.
[Qubernator:] İnsan qan yığdıqca coşar, qan verdikcə susar. C.Cabbarlı.

2. məc. Özündən çıxmaq, hirslənmək, qızışmaq, qəzəblənmək. Coşub, qabağını saxlamaq mümkün deyil.
Niyə belə coşmusan? – Tahir istər-istəməz təmkinini pozaraq coşdu. S.Rəhimov.
[Usta:] Ay arvad, ay Gülpəri, coşma görək, axır nə olub ki? M.Hüseyn.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • COŞMAQ 1. COŞMAQ, DAŞMAQ, KÜKRƏMƏK, ŞİDDƏTLƏNMƏK (təbiət hadisələri haqqında) 2. COŞMAQ (özündən çıxmaq) Qaraca qız elə coşmuşdu ki, orada olan adamlar onun
  • COŞMAQ qızışmaq — əsəbiləşmək — hirslənmək
  • COŞMAQ dalğalanmaq — ləpələnmək
  • COŞMAQ guruldamaq — vıyıldamaq

Etimologiya

  • COŞMAQ Cuşə gəlmək sözü ilə qohumdur. Fars dilində cuşidən feili var və cuş sözü onun qrammatik əsasıdır.Söz bizdən keçib
COŞQUNLUQ
COŞUB-DAŞMA

Digər lüğətlərdə