COMƏRDLƏŞMƏK

f. Özünü igid, mərd kimi aparmaq, kişiləşmək, əliaçıqlıq, səxavət göstərmək.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • COMƏRDLƏŞMƏK səxavətləşmək — alicənablaşmaq — mərdləşmək
COMƏRDLƏŞMƏ
COMƏRDLİK

Digər lüğətlərdə