DÖHÜL

is. köhn. Nağara, təbil, davul.
Qoca hələ sözünü tamamlamamışdı ki, birdən … döhül vuruldu. Koroğlu”.
Çalındı döhül, köçdü bütün qafilələr. Ə.Nəzmi.

DOZANQURDU
DÖL

Digər lüğətlərdə