DÖLLƏNDİRMƏK

f. biol. Erkək və dişi hüceyrələrini birləşdirməklə rüşeym əmələ gətirmək; mayalandırmaq.
DÖLLƏNDİRMƏ
DÖLLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə