DÖNMƏDƏN

zərf Qəti və ardıcıl surətdə. Göstərişləri dönmədən yerinə yetirmək.
DÖNMƏ
DÖNMƏK

Digər lüğətlərdə