DÖNMƏZ

sif. Səbatlı, əzmli, dözümlü, qərarında möhkəm və ardıcıl. Dönməz qəhrəman. Dönməz iradə.
– Rüstəm kişini həmişə qüvvətli və dönməz görməyə alışmış Səkinə şikayətlənməsinə dözə bilmədi. M.İbrahimov.
Sən dönməz balıqçısan; Yoldaşların səbatlı. M.Rahim.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DÖNMƏZ dönməz bax dəyanətli
  • DÖNMƏZ səbatlı — əzmli — dözümlü
DÖNMƏKSİZİN
DÖNMƏZLİK

Digər lüğətlərdə