DÜDƏMƏ

sif.is.
1. İki cinsdən törəmiş; mələz. Qatır düdəmə heyvandır.
2. İkiağızlı; iri. Düdəmə bıçaq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DÜDƏMƏ düdəmə bax mələz 2

Etimologiya

  • DÜDƏMƏ Farscadır, do (dü) vədəmə (tiyə, bıçaq) sözlərindən əmələ gəlib. İlkin mənası “xəncər” (ikiağızlı kəsər) demək olub
DÜDƏK
DÜDÜK

Digər lüğətlərdə