DÜNYAGÖRMÜŞ

sif. Həyat təcrübəsi çox olan, mübarizələrdən, çətinliklərdən, sınaqlardan çıxmış; təcrübəli, müdrik.
Kətxuda dünyagörmüş, ağıllı bir adam idi. N.Nərimanov.
[Səməd] özü dünyagörmüş adam idi, hər şeydən başı çıxardı. B.Talıblı.
Sayalı arvad kənddə dünyagörmüş ağbirçək sayılırdı. Mir Cəlal.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DÜNYAGÖRMÜŞ təcrübəli — müdrik
DÜNYAGİR
DÜNYAGÖRÜŞÜ

Digər lüğətlərdə