DÜRCƏK

is. Dəri, ya qumaş üzərində çıxıntılar, qabarıqlar, habelə onlardan hər biri.
DÜR-DÜYÜNÇƏ
DÜRDANƏ

Digər lüğətlərdə