DIĞLAMAQ

f. Dığ tutmaq, vərəm xəstəliyinə tutulmaq (çox vaxt məcazi mənada işlənir).
Dığlar insan çıxmasa bu xaneyibərbaddən! M.Möcüz.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DIĞLAMAQ dığlamaq bax vərəmləmək
  • DIĞLAMAQ vərəmləmək
DIĞLAMA
DIĞLANMA

Digər lüğətlərdə