DƏBƏRDİLMƏK

məch. Yerindən tərpədilmək.
DƏBƏRDİLMƏ
DƏBƏRƏGÖZ

Digər lüğətlərdə