DƏBBƏKAR

[ ər. dəbbə və fars. …kar] bax dəbbəçi.
DƏBBƏÇİLİK
DƏBBƏLƏMƏ

Digər lüğətlərdə