DƏBDƏBƏ

ə. 1) parıltı, gurultu; 2) təntənə, calal.

DƏBBƏKAR
DƏBƏNGUZ

Digər lüğətlərdə