DƏBİLQƏLİ

sif. Başına dəbilqə qoymuş. Dəbilqəli döyüşçü.
DƏBİLQƏ
DƏBİR

Digər lüğətlərdə