DƏF-DUMBUL

is. Çalğı mənasında.
DƏF₃
DƏFÇALAN

Digər lüğətlərdə