DABANBALIĞI

is. zool. Çəkikimilər fəsiləsindən qırmızı üzgəcli şirin su balığı.
DABANA
DABANBASA

Digər lüğətlərdə