DABANBASA

bax dabanbasma.
Sənəm, səsəmi gəldin? Dabanbasamı gəldin? A.Şaiq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DABANBASA dabanbasa bax tələsik
DABANBALIĞI
DABANBASARAQ

Digər lüğətlərdə