DABANCIQ

is. Kiçik daban, incə daban.
DABANBASMA
DABANDAŞI

Digər lüğətlərdə