DABANLAMA

Dabanlamaq”dan f.is.
DABANIQARA
DABANLAMAQ

Digər lüğətlərdə