DABBAĞ

ərəb. dəbbağ

1. Heyvan dərilərindən gön və meşin hazırlamaqla məşğul olan usta.

2. Dabbağxana (dabbağxanada(dabbağda) gönünü tanımaq, gönünə bələd olmaq). (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

– Bolu bəy, mən neçə illərlə buna mehtərlik eləmişəm. Mən bunun dabbaxda gönünü görsəm tanıyaram. Necə yanı qoruqçudu. Koroğludu, lap bir də üstündən. (“Koroğlu ilə Bolu bəy”)

DABBAĞ
DAD-BİDAD

Digər lüğətlərdə