DAİ

ə. 1) dua edən, duaçı; 2) səbəbkar, bais; 3) iddia, tələb; 4) arzu, dilək.

DAXİLİYYƏ
DAİM