DÉBET

[ lat. ] Mühasibat dəftərlərində: bir idarə və ya müəssisənin gəlirini, eləcə də xərc və borclarını göstərən hesab.
DE-FÁKTO
DEBİ́T

Digər lüğətlərdə