DE-FÁKTO

[ lat. ] Faktik olaraq, felən.
DE₂
DÉBET

Digər lüğətlərdə