DEDİRTMƏK

icb. Deməyə məcbur etmək. Aclıq nəyi yedirtməz, toxluq nəyi dedirtməz. ( Ata. sözü ).
…Məhəbbət coşdu, məni bürüdü: – Ruqiyyə, Ruqiyyə! – dedirtdi. A.Divanbəyoğlu.
Salman istədiyini Lal Hüseynə dedirtdikdə yumşalıb yerində oturdu. M.İbrahimov.

DEDİRTMƏ
DEDUKSİYA

Digər lüğətlərdə