DEGENERÁT

[ lat. ] Cismani və ya ruhi pozğunluq əlamətləri olan adam.
DEGENERÁSİYA
DEGENERATİ́V

Digər lüğətlərdə