DEKADÉNT

[ fr. ] Dekadentizm tərəfdarı. Dekadent şairlər.
DEKÁDA
DEKADENTLİK

Digər lüğətlərdə