DEKADENTLİK

is. [ fr. ] ədəb. incəs. XIX əsrin axırı və XX əsrin əvvəllərində burjua ədəbiyyatı və incəsənətində pul düşkünlüyü və ifrat fərdiyyətçiliyi ifadə və “sənət sənət üçündür” şüarını təbliğ edən cərəyan.
DEKADÉNT
DEKÁN

Digər lüğətlərdə