DEKANLIQ

is.
1. bax dekanat.
2. Dekan vəzifəsi.
DEKANÁT
DEKLAMÁSİYA

Digər lüğətlərdə