DEKANÁT

[ lat. ] Ali məktəbdə dekanın başçılıq etdiyi fakültənin tədris-inzibati idarəsi; dekanlıq. Dekanatın sərəncamı. Dekanata müraciət etmək.
DEKÁN
DEKANLIQ

Digər lüğətlərdə