DİABETLİ

sif.is. tib. Şəkər xəstəliyi olan (adam).
DİABÉT
DİAFRÁQMA

Digər lüğətlərdə