DİBƏK

is.
1. Daş, ya ağacdan böyük həvəng. Qəhvəni dibəkdə döyərlər. – Haman daş, haman dibək. ( Ata. sözü ).
2. Buğda və çəltik döymək üçün yerdə qazılmış kiçik çuxur. Dibəkdə düyü döymək.
DİBDOLDURAN
DİBİR

Digər lüğətlərdə