DİBDƏNDÜŞMƏ

sif. Tağların diblərinə yaxın qismində əmələ gələn meyvə, məhsul. Dibdəndüşmə xiyar.
DİBDƏNÇIXMA
DİBDOLDURAN

Digər lüğətlərdə