DOĞAN

Möhkəm əyri dimdikli, uzun, iti qanadlı, iti caynaqlı yırtıcı ov quşu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

DO DEMƏK
DOĞMAQ

Digər lüğətlərdə