DOĞANAQLAMAQ

f. Doğanaq vasitəsilə dərini yumşaltmaq. Dərini doğanaqlamaqla yumşaldırlar.
DOĞANAQLAMA
DOĞAR

Digər lüğətlərdə