DOĞAR

sif. Əsasən bala vermək üçün saxlanılan, doğan. Doğar inək. Doğar camış.
DOĞANAQLAMAQ
DOĞDURMA

Digər lüğətlərdə