DODAĞABƏNZƏR

sif. İnsan dodağına bənzəyən, dodağa oxşayan.
DOD
DODAĞAOXŞAR

Digər lüğətlərdə