DOD

dod vermək – bax dodu vermək (“dodu”da).
DO₂
DODAĞABƏNZƏR

Digər lüğətlərdə