DRAJE

is. [ fr. ]
1. Yumru formalı kiçik konfet.
2. tib. Yumru dərman dənələri.
DRÁXMA
DRAQÚN

Digər lüğətlərdə