DRAMATİKLƏŞDİRMƏK

f. Dramatizmi, gərginliyi artırmaq, şiddətləndirmək; dramatik şəklə salmaq.
DRAMATİKLƏŞDİRMƏ
DRAMATİKLİK

Digər lüğətlərdə