DRAMATİKLİK

bax dramatizm.
DRAMATİKLƏŞDİRMƏK
DRAMATİ́ZM

Digər lüğətlərdə