DULUS

is. Saxsı qab qayıran usta.
[Güllü:] Amma hacı heç bilmir ki, məni Allah yaradıb, dəmirçi döyüb, yoxsa da dulus palçıqdan yoğurub? Ə.Haqverdiyev.

DULLUQ
DULUSÇU

Digər lüğətlərdə