DULLUQ

is. Dul olma, dul qadının, ya kişinin hal və vəziyyəti.
DULLUCA
DULUS

Digər lüğətlərdə