DULUSXANA

is. Saxsı qab karxanası.
DULUSÇULUQ
DULUSLUQ

Digər lüğətlərdə